Poetsvrouwen­campagne

Wat zoudt gij zonder 't poetspersoneel zijn?

Op 8 maart 2020 vieren we wereldwijd de Internationale Vrouwendag. Sinds de eerste editie in 1975 hebben de Verenigde Naties deze dag gemarkeerd om het bewustzijn voor de rechten van vrouwen en hun gelijke deelname aan de samenleving te vergroten.

Het 8 maart Comité kreeg van de universiteit de ruimte om van 2 tot 6 maart 2020 de Women’s Week te organiseren. Daarbij richten we onze focus op de meestal onzichtbare positie van het schoonmaakpersoneel. Economisch zwakkere beroepen tellen vaak een relatief hoog aantal vrouwen. Dat geldt in het bijzonder voor poetspersoneel. Ook onze gebouwen worden overwegend schoongemaakt door vrouwen. Vrouwen in economisch kwetsbare beroepsgroepen, daar gaat het in deze actie om.

Wat zoudt gij zonder ‘t poetspersoneel zijn? wil de universiteitsgemeenschap sensibiliseren rond de werkomstandigheden van het poetspersoneel, en onze solidariteit uiten.

We plannen korte 'flash mobs' met theater en poëzie in leslokalen op alle campussen. We sluiten af met een event in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De flash mobs zijn georganiseerd met de toestemming van de lesgevers. 

Wat kan jij doen om het poetspersoneel te steunen?

Download de recycleerbare flyer

Verdient het poetspersoneel een standbeeld?