Over het Ruusbroecgenootschap

Het Ruusbroecgenootschap is in 1925 gesticht door een viertal jezuïeten met als missie te laten zien dat niet alleen Van den vos Reynaerde en de toneelstukken van Vondel de moeite van het lezen waard zijn, maar dat er ook veel schitterende Nederlandse religieuze literatuur is uit de periode tot 1750. Ze hebben onder anderen auteurs als Hadewijch en Jan van Ruusbroec op de kaart gezet, namen die vandaag internationaal tot de canon van de Westerse mystieke literatuur gerekend worden. In 1973 is het Ruusbroecgenootschap een onderdeel geworden van UFSIA en sinds 2003 is het een onderzoeksinstituut van de Universiteit Antwerpen. Tegenwoordig bestaat het Ruusbroecgenootschap uit een vijftiental wetenschappelijke medewerkers, een elftal vrijwilligers en vier administratieve medewerkers. Het instituut verricht onderzoek naar de geschiedenis van de religieuze cultuur, waarbij het zwaartepunt ligt bij de Middelnederlandse spirituele en mystieke teksttraditie. Verder bieden de medewerkers onderwijs aan in de opleidingen Geschiedenis en Taal- en Letterkunde en geven zij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift uit, Ons Geestelijk Erf, dat al 86 jaar onafgebroken verschijnt. Onder de mantel van het Ruusbroecgenootschap bevindt zich ook de Ruusbroecbibliotheek.