Devotie en emotie. Een nieuwe blik op religieus beeldmateriaal

Vrijdag 8 mei 2015 - Stadscampus - C.103 - 14:30 u.

Op vrijdagmiddag 8 mei organiseert het Ruusbroecgenootschap in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis een lezingenmiddag over Devotieprenten en religieuze emoties

Voorafgaand aan de tweespraak organiseert de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap voor geïnteresseerden een kennismaking met haar collectie. Deze begint om 13.45 uur. Door de beperkte ruimte in de bibliotheek kunnen slechts 40 mensen aan de rondleiding deelnemen.

Om 14.30 uur begint de tweede Ruusbroec Encounter, voorgezeten door Tine van Osselaer, verbonden aan het Ruusbroecgenootschap. De sprekers zijn Herman Roodenburg (Vrije Universiteit, Amsterdam) en Evelyne Verheggen (Utrecht, Museum Catharijneconvent). Goran Proot, (Parijs, Bibliothèque Mazarine; Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis) leidt de publieke discussie.

Aansluitend aan de Encounter wordt om 17.00 uur de nieuwe brochure van de bibliotheek gepresenteerd. De eerste exemplaren worden uitgereikt aan afgevaardigden van de Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland en de Universiteitsbibliotheek Anwerpen. Het Ruusbroecgenootschap biedt u graag ter afsluiting van de middag een receptie aan.

Het volledige programma van de middag is hier te vinden.