Tussen Christelijke vroomheid en Joodse geleerdheid: de werelden van Johannes Campensis (c. 1491-1538)

Donderdag 26 maart 2015 - Stadscampus - Hof van Liere - 20:00 u.

Bewonderd door Erasmus, gedrukt door Dirk Martens, geschoold in het Grieks, Hebreeuws en Latijn aan het drietalencollege te Leuven waar hij zelf van 1521 tot 1531 Hebreeuws zou doceren: de hebraïcus en priester Johannes Campensis (c. 1491-1538) behoort tot de meest vooraanstaande Nederlandse Renaissance humanisten.

Ondanks zijn internationaal vermaarde werk is Campensis bij lange na niet de aandacht ten deel gevallen die hij verdient. Daarom zullen August den Hollander en Theodor Dunkelgrün in een tweespraak hernieuwde aandacht vragen voor de geleerde wereld van Campensis. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de raakvlakken tussen Christelijke vroomheid en Joodse geleerdheid, en naar de geschiedenis van het Hebreeuwse boek – en van het uit het Hebreeuwse vertaalde boek – in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de zestiende eeuw.

Deze eerste ‘Ruusbroec Encounter’ vindt plaats op donderdag 26 maart in Het Prentenkabinet in het Hof van Liere (Stadscampus Universiteit Antwerpen). Het programma vangt aan om 20u. Napraten kan achteraf tijdens de receptie.