Mystieke liefde in Christendom en Islam. Tradities en toekomst

Vrijdag 4 december 2015 - Stadscampus - Hof van Liere - 14:00 uur (tot 18:00 uur)

Op vrijdag 4 december 2015 vindt het laatste colloquium in de serie Ruusbroec Encounters  plaats. De namiddag wordt georganiseerd in samenwerking met het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen UCSIA.

De vierde Ruusbroec Encounter staat geheel in het teken van de minne, het levensthema van Jan van Ruusbroec, wiens overlijden op 2 december wordt herdacht. We verkennen of en hoe zijn middeleeuwse visie op de mystieke liefde een inspiratie kan vormen voor vandaag. Omdat heden en toekomst intercultureel zijn, brengen we christendom in dialoog met islam.  

In het eerste deel van de middag staat de christelijke mystiek centraal. De sprekers behandelen de rol van minne bij Jan van Ruusbroec, het liefdesbegrip bij hedendaagse postmoderne denkers en de pastorale rol van mystiek. Het tweede deel is gewijd aan een overzicht van mystiek in de islam en de rol die deze mystiek speelt in de huidige sociale en politieke context. Het programma sluit af met een paneldebat over de betekenis van mystiek in christendom en islam vroeger en nu.

Een document met abstracts van de lezingen wordt gedownload als u hier klikt.

Voorafgaand aan de middag, om 11 uur, vindt een eucharistieviering plaats in de Ignatiuskapel (Prinsstraat 13, tegenover de receptie), ter gelegenheid van het Ruusbroecfeest op 2 december. U bent van harte welkom.

Programma Colloquium

14u00    Welkom door Luc Braeckmans, academisch directeur UCSIA

Inleiding door Veerle Fraeters, directeur Ruusbroecgenootschap

 

14u15    De minne bij Jan van Ruusbroec

Rob Faesen (Ruusbroecgenootschap)

 

14u45    Het liefdesbegrip bij enkele hedendaagse postmoderne denkers 

Lieven Boeve, directeur-generaal Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

 

15u15    Mystiek en pastoraal vandaag

Johan Bonny, bisschop van het Bisdom Antwerpen

 

15u45    Koffiepauze

 

16u15    Mystieke liederen uit de islam

Muzikaal intermezzo door Hassan Boufous

 

16u30    Mystiek, politiek en heiligen – een uiteenzetting over het soefisme

Jonas Slaats, filosofie en vergelijkende cultuurwetenschappen (UGent) en godsdienstwetenschappen (KU Leuven)

 

17u00    Mystieke liefde en sociale hervorming

Asghar Seyed-Gohrab (Leiden University Institute for Area Studies)

 

17u30    Paneldebat met sprekers

gemodereerd door Luc Braeckmans (UCSIA)

 

18u00    Receptie

Praktische informatie

Hof Van Liere, 4 december 2015, 14u-18u

Om 11 uur vindt in de Ignatiuskapel (Prinsstraat 13, tegenover de receptie) een eucharistieviering plaats ter gelegenheid van het Ruusbroecfeest op 2 december. U bent van harte welkom.

Gelieve in te schrijven voor 27 november via het inschrijvingsformulier.

Voor meer informatie kunt u ook mailen naar Ruusbroec90jaar@uantwerpen.be.