Spectrumlezing door Ad Vingerhoets

20 april 2023 - 14.15 uur

Als iemand als emotioneel wordt aangemerkt, dan is dat meestal meteen ook een diskwalificatie van die persoon. Wat hij of zij dan nog zegt of doet, moet je niet serieus nemen. Emoties worden verder vaak gezien als bron van vooral interpersoonlijke ellende. Dat staat echter haaks op wat wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd. Emoties blijken van essentieel belang om goed te functioneren. Of het nu gaat om overleving (angst en walging) of om sociaal en moreel functioneren (schuld, schaamte, spijt, dankbaarheid, ontroering, etc.), zonder onze emoties zouden wij nooit ons huidige niveau van beschaving bereikt hebben. In deze lezing worden misverstanden over emoties aan de kaak gesteld en wordt uitgelegd waarom we zonder emoties asociale horken zouden zijn, met ook nog een grotere kans om vroeg te overlijden.

Ad Vingerhoets

Tilburg University - medische en klinische psychologie