Spectrumlezing door Maarten Larmuseau

16 maart 2023 - 14.15 uur

Ieder van ons heeft via het DNA een uniek en levend archiefdocument overgeërfd. Genetici gaan daarom als archivarissen op zoek naar sporen uit het verre en recente verleden van een bevolking of familie. Tijdens deze lezing wordt het genetisch erfgoed in Vlaanderen voorgesteld. Hierbij zullen o.a. neanderthalers, prehistorische migraties, de Spaanse Nederlanden, koekoekskinderen, familienamen en koning Albert I de hoofdrol spelen.

Maarten Larmuseau

KU Leuven - Universiteit Antwerpen - menselijke erfelijkheid - genetische genealogie - genetisch erfgoed - Antwerp Cultural Heritage Sciences (ARCHES) - Histories vzw