Spectrumlezing door Ive Marx

25 mei - 14.15 uur

We waren ooit één van de meest performante welvaartsstaten in de wereld. Dat is een zelfbeeld dat we nog altijd graag koesteren. Toch is het al sinds enige tijd duidelijk dat we op sociaal-economisch vlak al lang niet meer de ‘primus inter pares’ zijn. Integendeel, we hebben terrein verloren ten opzichte van de landen waar we ons graag mee vergelijken. Daarnaast staan we voor de enorme uitdaging een transitie naar duurzame energie te realiseren. Ook daar staan we achter. In zijn lezing tekent Ive Marx een aantal krijtlijnen uit willen we (terug) aansluiting vinden bij de best presterende landen op vlak van welvaart, sociale cohesie en duurzaamheid.

Ive Marx

Universiteit Antwerpen - sociaal-economische wetenschappen - sociologie - Herman Deleeck Centre for Social Policy