Spectrumlezing door Erik Matthysen

26 oktober - 14.15 uur

De jaarlijkse vogeltrek en het opvallende broedseizoen van vogels zijn gekende natuurfenomenen en ook bronnen van volkswijsheid ('één zwaluw maakt de lente niet'). Maar het zijn ook sleutelementen in de levenscyclus waarvan de precieze timing bepalend is voor overleving en voortplantingssucces. Door het opwarmende klimaat verschuift voor heel wat vogelsoorten het optimale tijdvenster om te broeden of op trek te gaan. De vraag is of en in hoeverre ze in staat zijn hierop te anticiperen, en via welk mechanisme: door evolutionaire veranderingen in de interne klok als gevolg van natuurlijke selectie? Of zijn vogels flexibel genoeg om hun timing van jaar tot jaar aan te passen, en welke informatie gebruiken ze daarvoor?

Erik Matthysen

Universiteit Antwerpen - wetenschappen - biologie - EVECO / Evolutionary Ecology Group