Experiment
Scheikunde is synthetiseren en analyseren.

Wat doen de leerlingen?
De leerlingen gaan aspirine (acetylsalicylzuur) synthetiseren volgens het recept dat meer dan 100 jaar geleden ontwikkeld werd door Dr. F. Hoffmann bij de firma Bayer. Dit doen ze door salicylzuur te acetyleren met azijnzuuranhydride. Ze gaan ook een pijnstiller analyseren. Hiervoor kan zelf een tablet Aspirine, Dispril, Perdolan... meegebracht worden. Door middel van dunne-laag-chromatografie en met het zelfgemaakte product als referentiemateriaal zal dan aangetoond worden of in het extract al dan niet acetylsalicylzuur of eventueel andere actieve stoffen aanwezig zijn.

Tijdsindeling activiteit
2 uur doorlopend.

Voorbereiding door de leerkracht
De leerkracht kan de volledige beschrijving van het experiment vooraf bekomen.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
Kan gebruikt worden in een les over esters en veresteringsreacties.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Veerle Smout

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.