Experiment
Atomen vormen mee de bouwstenen van het leven. Hoewel ze ongelofelijk klein zijn, hebben ze een enorm grote invloed op de eigenschappen van materialen. Samen met de leerlingen onderzoeken we via Scanning Electron Microscopy (SEM) High Resolution Transmission Electron Microscopy (HR TEM) kleine verschillen in de morfologie, structuur en compositie van een alledaags voorwerp zoals krijt, kunnen leiden tot sterk verschillende eigenschappen.

Wat doen de leerlingen?
De workshop start met een introductie over wat atomen zijn en hoe we ze kunnen waarnemen ondanks hun beperkte grootte. Nadien steken de leerlingen de handen uit de mouwen en bereiden ze samen met ons de stalen voor die we vervolgens onderzoeken, gebruikmakende van verschillende elektronenmicroscopen. Welke verschillen zien we nu op nanoschaal en kunnen we begrijpen hoe deze tot andere  karakteristieken leiden? We sluiten af met een leuke interactieve quiz om te kijken wat we nu net hebben bijgeleerd.

Tijdsindeling activiteit
3 uur doorlopend.

Benodigde voorbereiding door leerkracht?
Geen.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de les?
Tegenwoordig wordt vaak het woord nanotechnologie gebruikt; we denken hierbij aan geneesmiddelen, elektronica, sportgerei,  en zelfs cosmetica. We leggen gedurende de workshop uit wat dit net inhoudt en hoe het ons dagelijks leven beïnvloedt. Daarnaast verkrijgen de leerlingen een dieper inzicht in optica en begrippen als elektronen en atomen.

Praktisch 

Begeleiders van de Universiteit Antwerpen
Wouter Heyvaert, Tom Stoops, Luca Serrafini

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.