Experiment
De leerlingen trachten een mengsel te scheiden in zijn zuivere componenten door de werkingscondities te variëren van destillatiekolommen op semi-industriële schaal.

Wat doen de leerlingen?
Er wordt een korte inleiding gegeven over de verschillen tussen batch en continue destillatie, en over de fysische parameters van de te scheiden stoffen die de destillatie ervan beïnvloeden. Verder wordt er aandacht besteed aan hoe de werkingscondities van een destillatiekolom de scheiding beïnvloeden. Daarna worden de leerlingen in groepjes van twee of drie verdeeld en gaan ze aan de slag in het labo op verschillende semi-industriële destillatiekolommen. Door aanpassing van de werkingscondities van de kolommen gaan de studenten trachten om een mengsel in zijn zuivere componenten te scheiden. De studenten kunnen hun resultaten vergelijken met deze van de andere groepjes die dezelfde opdracht hebben op een andere installatie. In een nabespreking worden de verschillende resultaten overlopen.

Tijdsindeling activiteit
3 uur doorlopend.

Voorbereiding door de leerkracht
Geen

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas
Chemische mengsels en het scheiden ervan komen aan bod in het leerprogramma chemie. Met deze workshop krijgen de leerlingen de kans om aan de slag te gaan met destillatieopstellingen die groter en semi-industrieel van aard zijn. Deze opstellingen vormen de schakel tussen kleine laboproefjes rond destillatie en destillatie op industriële schaal. De workshop zorgt voor meer begrip en enthousiasme rond scheidingstechnieken en industriële chemie.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Kristof Verhulst, Daniel Choukroun

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be