Experiment
In het forensisch onderzoek worden relatief courante organische chemische reacties gebruikt in het sporenonderzoek. Eerst wordt een korte inleiding gegeven om de specifiek forensische toepassingen in het juiste kader toe te lichten. Daarna krijgen de leerlingen de kans om in het laboratorium zelf enkele testen uit te voeren. De bedoeling is om de link te leggen tussen de aangeleerde reacties van de organische chemie en de toepassingen in het dagelijkse leven, bvb de detectie van bloed, het aantonen van kruitsporen, enz.

Wat doen de leerlingen?
In groepjes van twee zullen de leerlingen het onderscheid kunnen maken tussen bloedvlekken en andere rode vlekken op een stuk textiel d.m.v. chemiluminescentie. Zij zullen eveneens zelf uittesten hoe men de onzichtbare kruitsporen achtergelaten bij gebruik van vuurwapens, kan aantonen door middel van een diazotatie experiment.

Tijdsindeling activiteit
2 uur doorlopend

Voorbereiding door de leerkracht
Eventueel kan de leerkracht de algemene principes van de diazotatiereactie en chemiluminescentie reeds bespreken.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
De leerkracht kan de aangebrachte reacties verder gebruiken om de toepassingen van diazokleurstoffen en chemiluminescentie in andere dagdagelijkse of industriële domeinen te illustreren.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Linny Baeten

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.