Experiment / demonstratie
Golffenomenen komen heel vaak voor in ons leven, zij het in water, in de vorm van licht, geluid of materie; van gigantisch grote materiegolven in sterrenstelsels tot microscopisch kleine subatomaire golfjes. Via een aantal eenvoudige proefjes kijken we hoe zulke golven met mekaar interageren. We analyseren ons eigen stemgeluid, luisteren naar zwevingen en onderzoeken de akoestische eigenschappen van de kamer. We meten ook microscopisch kleine objecten (je eigen haar, sporen op een CD, bloedcellen) m.b.v. laserdiffractie.

Wat doen de leerlingen?
Na een korte inleiding voeren ze zelf de proef uit en doen ze de metingen.

Tijdsindeling activiteit
2,5 uur. Mogelijk aangevuld met bezoek aan labo Elektronenmicroscopie.

Voorbereiding door de leerkracht
Basiskennis van golven en interferentie/diffractie dient tot de leerstof te behoren en gekend te zijn, anders dient de leraar vooraf een intuïtieve introductie te geven.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
Demonstratie experiment voor de afdelingen waar diffractie en interferentie tot de leerstof behoort. Ook zinvol in andere afdelingen, als de leraar zelf een intuïtieve introductie geeft over deze verschijnselen.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Pieter Livens en Enis Ukshini 

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.