Experiment
In het nieuws gaat het steeds vaker over temperatuurrecords, het afsmelten van ijskappen en gletsjers, droogte en overstromingen. Weten leerlingen welke rol klimaatverandering hierin speelt? Tijdens deze workshop leren leerlingen over de oorzaken van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de planeet. Leerlingen voeren zélf experimenten uit waarin ze ontdekken wat klimaatverandering kan veroorzaken, en bespreken klimaatverandering bij ons: “welke gevolgen ondervinden zij zelf? Welke projecten die dit onderzoeken kennen ze? Hebben ze al eens met hun grootouders gesproken over hoe het vroeger was? Hoe kan deze problematiek naar de toekomst toe opgelost worden?”

Wat doen de leerlingen?
Via een kort stellingenspel wordt gepeild naar de klimaat-kennis van de leerlingen. Enkele klasdiscussies kunnen hierover kort georganiseerd worden. De leerlingen stellen zelf actief CO2- en temperatuurcurves op die het verloop en vooral de stijging ervan in de tijd aantonen. Vervolgens voeren ze experimenten uit over de gevolgen van klimaatverandering. Zo bespreken ze telkens een verschillende problematiek die veroorzaakt wordt door klimaatverandering. Uiteindelijk denken de leerlingen na over gevolgen en oplossingen van klimaatverandering bij ons.

Tijdsindeling activiteit
2,5 uur doorlopend.

Voorbereiding door de leerkracht
Geen voorbereiding nodig.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
De leerlingen krijgen praktische experimentele labo-vaardigheden, en krijgen een onderdompeling in de laatste stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek naar globale veranderingen. De leerkracht kan hier, indien gewenst, later dieper op in gaan via lespakketten van Klimaatlink.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Arne Ven, Eric Struyf

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.