Interactief hoorcollege / experimenten
Recent heeft men een nieuwe aggregatietoestand van de materie ontdekt. Deze toestand treedt op wanneer atomen tot op een fractie van een miljoenste van een graad Kelvin worden afgekoeld en heet ‘Bose-Einstein condensatie’. Bij deze activiteit leert de student hoe materie kan worden afgekoeld (thermometrie / calorimetrie) en wat de eigenschappen zijn van deze materietoestand.

Wat doen de leerlingen?
De leerlingen wonen een hoorcollege bij, met demonstraties waar ze zelf in deelnemen. Ze experimenteren met afgekoelde voorwerpen.

Tijdsindeling activiteit
2,5 uur.

Voorbereiding door de leerkracht
De leerkracht moet er zich van vergewissen dat de leerlingen al eens in contact zijn gekomen met concepten als warmte, de ideale gaswet, druk en temperatuur.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
Deze activiteit sluit aan bij de volgende onderdelen van het leerprogramma fysica: ideale gaswet, thermometrie, calorimetrie en kan als demonstratie van de leerstof dienen. Tevens geeft het de leerlingen een kijk op enkele recente ontwikkelingen in de fysica.

Praktisch

Begeleiders van de Universiteit Antwerpen
Robbe Ceulemans & Lennart Fernandes

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.