Beschrijving experiment 
De beginselen van de meetkunde zijn bij velen gekend, maar hoe ze toegepast worden in het echte leven is voor veel leerlingen vaak een raadsel. Door middel van topografische toestellen zullen hoogtes, hoeken en afstanden opgemeten worden die tal van nuttige informatie verschaft. 

Wat doen de leerlingen?
De workshop start met een introductie over landmeten en de wiskundige formules die doorgaans worden gebruikt. Daarna kunnen de studenten zelf in het gebouw enkele hoogteverschillen bepalen tussen verschillende zaken. Naast deze eenvoudige hoogtemetingen zal ook buiten aan de slag worden gegaan met het bepalen van de afstand tussen het topografisch toestel en verschillende hoge gebouwen in de buurt. Bij helder weer kunnen we hopelijk de afstand meten tot de O.L.V. kathedraal van Antwerpen. 

Tijdsindeling activiteit?
3 uur doorlopend.

Benodigde voorbereiding door leerkracht?
De stelling van Pythagoras dient gekend te zijn. 

Wat kan de leerkracht doen met de kennis van het experiment in de les?
De workshop is een mooie illustratie van de toepassing van wiskundige formules in de praktijk. Het is aldus ideaal om wiskunde op een luchtige manier te brengen.

Praktisch:

Begeleider van de Universiteit Antwerpen:
Geert Jacobs & Koen Pieters

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be