Beschrijving experiment
Een reversibele brandstofcel wordt gebruikt om de elektrolyse van water uit te voeren en met het gevormde H2 en O2 gas wordt dan een autootje aangedreven.
Een brandstofcel met verschillende zoutconcentraties kan als alternatief aangewend worden.

Wat doen de leerlingen? 
De leerlingen construeren de set-up van het autootje met de reversibele brandstofcel en de H2 en O2 tanks. Ze voeren de elektrolyse uit en laten dan het autootje rijden. Ze leren ook de werking van een brandstofcel en de daarmee gepaard gaande redoxvergelijking.

Tijdsindeling activiteit?
2,5 uur doorlopend

Benodigde voorbereiding door leerkracht?
Geen voorbereiding nodig.

Wat kan de leerkracht doen met de kennis van het experiment in de les?
Deze workshop kan dienen als illustratie van de elektrolyse van water en van de werking van een brandstofcel om een autootje te laten rijden.

Praktisch

Begeleider van de Universiteit Antwerpen
Informatie volgt nog.

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be