Workshop
O jee, de fusiereactor van jouw ruimteschip heeft het begeven! Je kan de reactor enkel repareren met vernuftig onderzoek. Doorheen de vier vleugels van het ruimteschip vergaar je kennis over fundamentele wetenschappelijke concepten de je vervolgens gaat toepassen om een hindernis te overwinnen. Als beloning krijg je elementaire deeltjes waarmee je de fusiereactor hopelijk tijdig kan herstellen.

Wat doen de leerlingen? 
De leerlingen spelen deze workshop aan de computer. Elementary Craft is een uitbreiding van de Universiteit Antwerpen op het populaire computerspel Minecraft, waarin leerlingen van het secundair onderwijs op een leuke en interactieve manier kunnen experimenteren binnen het domein STEM. Iedere leerling bevindt zich in een eigen ruimteschip. Instructies in het computerspel helpen de leerlingen zelfstandig op weg. Door opdrachten te volbrengen, speelt de leerling steeds de toegang tot volgende ruimte vrij.

Tijdsindeling activiteit
2,5 uur doorlopend.

Voorbereiding door de leerkracht
Geen voorbereiding nodig.

Wat kan de leerkracht er zelf mee doen in de klas?
In Elementary Craft ontdekt de leerling hoe de wereld om ons heen is opgebouwd uit elementaire deeltjes, door zelf te gaan bouwen! Vertrekkende van elementaire deeltjes zoals elektronen en quarks, bouwt de speler protonen en atomen, tot zelfs een heuse ster die uiteindelijk explodeert in een Supernova.
In deze workshop voor Studio STEM, worden enkele wetenschappelijk concepten in de verf gezet in de vleugels van het ruimteschip, namelijk:

​De bouw van een proton: Met twee upquarks een downquark en enkele gluonen kan de leerling een proton 'craften', waarbij die moet letten op de correcte kleurcombinatie van de quarks.
De Coulombkracht: Door deeltjes met een elektrische lading, zoals elektronen, in de Minecraft wereld te plaatsen ziet de leerling hoe deze elkaar aantrekken of afstoten. De leerling ontdekt ook annihilatie tussen elektronen en positronen.
De bouw van atomen: Om met een heliumballon uit een diepe put te kunnen ontsnappen, 'craft' de leerling achtereenvolgens protonen, neutronen, heliumatomen en heliumgas, gebruik makende van elementaire deeltjes (quarks, gluonen, fotonen, elektronen) die uit kwantumvelden 'gemined' worden.
Radioactiviteit: De leerling ontdekt hoe elementaire deeltjes in elkaar kunnen veranderen en hoe daardoor een neutron spontaan in een proton verandert. De rol van de zwakke bosonen wordt toegelicht en waar de term radioactiviteit (of ioniserende straling) vandaan komt wordt ook verduidelijkt. De leerling bouwt fusieplasma om de reactor van het ruimteschip te repareren.

Praktisch

Begeleiders van de Universiteit Antwerpen
Maja Verstraeten en team

Gelieve voor vragen rechtstreeks contact op te nemen met studiostem@uantwerpen.be.