De ethische aspecten van data science en implicaties voor bedrijven

Maandag 9 november 2020 - 19.30 uur

Korte omschrijving van de lezing

In onze huidige gedigitaliseerde samenleving heeft data science grote opgang gemaakt, waarbij geautomatiseerde systemen voorspellingen trachten te maken over uw koopintenties, kredietwaardigheid, fraude gedrag en veel meer. Data science ethiek gaat over het beslissen wat juist en fout is bij het uitvoeren van data science. Op basis van verschillende waarschuwende (en amusante) verhalen, zal in deze lezing het belang van ethiek binnen data science aangetoond worden. Dit zal gaan van het uitleggen van voorspellingen van dergelijke data science modellen (om vragen te beantwoorden zoals “waarom word ik voorspeld niet kredietwaardig te zijn” of “waarom word ik voorspeld geïnteresseerd in deze advertentie te zijn”), tot het discrimineren tegen gevoelige groepen van dergelijke voorspellingsmodellen.

Afbeelding Steve Buissinne via Pixabay

 

David Martens

David Martens is professor aan de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, alwaar hij de onderzoeksgroep Applied Data Mining leidt. In zijn onderzoek ontwikkelt hij algoritmes om de voorspellingen van complexe A.I. modellen uit te kunnen leggen. Het onderzoek is gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften en is gevalideerd in een reeks domeinen, zoals credit scoring, fraude detectie en marketing. Eén van de vakken die hij doceert in de major data science van de faculteit FBE is het vak “Data Science and Ethics”.

Foto UAntwerpen