De rol van genomics en big data in de geneeskunde na de coronacrisis

Maandag 7 december 2020 - 19.30 uur

Korte omschrijving van de lezing

Onze geneeskunde is al een tijdje aan een ingrijpende evolutie onderhevig. Grootschalige gegevens over bijvoorbeeld het genoom van een individu kunnen ons leren welke risico’s op ziekte er zijn, of zelfs welke medicatie voor een bepaalde patiënt effectief zal werken. Aan de basis van deze ontwikkelingen liggen evoluties in DNA technologie en in data wetenschappen. Met de komst van de corona pandemie worden deze trends nog versneld. Nog nooit kwam op zulke korte tijd zoveel informatie over een nieuwe ziekte beschikbaar. Corona-gerelateerde onderzoeksgegevens werden massaal gedeeld, en biomedische data wetenschappers gingen hiermee wereldwijd aan de slag. De crisis heeft het onderzoekslandschap dan ook drastisch hertekend. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de geneeskunde van de toekomst? Welke lessen kunnen we leren uit deze periode? Een reflectie vanuit het perspectief van een biomedische data wetenschapper. 

Afbeelding Gerd Altmann via Pixabay

Kris Laukens

Kris Laukens is hoogleraar in het domein bioinformatica aan de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde zijn doctoraat in het domein biologie in 2003 aan diezelfde Universiteit en belandde met zijn biomedisch data mining onderzoek in het departement informatica. Hij richtte in 2012 biomina op, een multi-disciplinaire hub waar datawetenschappers en levenswetenschappers elkaar ontmoeten om big data gedreven biomedische uitdagingen aan te pakken. Zijn team bestudeert nieuwe technieken op basis van artificiële intelligentie om uit grootschalige en complexe biomedische gegevens (denk aan bijvoorbeeld DNA gegevens) nieuwe inzichten af te leiden. De computertechnologie die in zijn team ontwikkeld wordt maakt “precisie geneeskunde” mogelijk en ondersteunt artsen bij het nemen van beslissingen in domeinen zoals infectieziekten, kanker en neonatale zorg.