Kunst maken om kunst te begrijpen. Kunstmatige intelligentie, hiphop en de geesteswetenschappen

Maandag 30 november 2020 - 19.30 uur

Korte omschrijving van de lezing

In de geesteswetenschappen, zoals de geschiedenis of linguïstiek, bestuderen geleerden "de producten van de menselijke geest", gaande van muziek en beeldende kunst, over geschiedenis, tot taal en spel. In de jongste jaren wordt daarbij steeds vaker artificiële intelligentie aangewend: de beschikbare computertechnologie is immers zo snel geëvolueerd dat zij plots wordt ingezet op domeinen waar zij de laatste decennia nog vooral werd geweerd. Aan de hand van diverse voorbeelden zal ik toelichten hoe computerapplicaties kunnen gebruikt voor het opsporen van middeleeuwse auteurs in anonieme werken als Karel ende Elegast of voor het traceren van historische instrumenten in schilderijen in de muziekiconografie. Voorts zal ik ingaan op een uitdagend project, waarin onze groep, in samenwerking met het Meertens Instituut (Amsterdam), mee knutselde aan een "hiphop-robot" die is uitgetest op het bekende Lowlands-festival (NL). Cruciaal voor deze taak was dat computers niet langer enkel modellen bouwen die kunst analyseren, maar deze kunst ook moeten kunnen genereren.

Foto UAntwerpen

 

Mike Kestemont

Mike Kestemont is onderzoeksprofessor aan het departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in de toepassing van computationele technieken en Artificiële Intelligentie in de geesteswetenschappen, in het bijzonder de taal- en letterkunde. In 2012 promoveerde hij op een onderzoek naar auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur en won verschillende onderscheidingen met zijn proefschrift. Op zijn website [http://mikekestemont.github.io/media/] staan filmpjes waarin hij zijn onderzoek toelicht, onder meer op het gebied van digitaal erfgoed. Mike publiceerde over een groot aantal periodes en onderwerpen in de Europese cultuurgeschiedenis, gaande van de geschriften van Julius Caesar, over Karel ende Elegast tot het Wilhelmus, het bekende volkslied van Nederland. In zijn huidige projecten, staan zogenaamde "generatieve modellen" centraal, waarin kunst niet alleen wordt geanalyseerd, maar ook wordt gegenereerd. In zijn vrije tijd schrijft Kestemont historische thrillers: zijn debuut "De zwarte koning" verscheen afgelopen jaar bij uitgeverij Lannoo (lannoo.be/nl/de-zwarte-koning).

Foto Bart Dewaele