De (on)zin van gevangenisstraf

Maandag 12 oktober 2020 - 19.30 uur

Korte omschrijving van de lezing

Strafrecht spreekt vaak tot de verbeelding en elke burger heeft wel een mening - vaak ongezouten - over hoe het ideale strafrecht eruit zou moeten zien. Het sluitstuk van het strafrecht betreft de bestraffing en haar uitvoering. Fake news over bestraffing wordt echter vaak de wereld ingestuurd. Zo zijn velen ervan overtuigd dat gevangenisstraffen nuttige straffen zijn. De politiek en ook de media voeden deze assumptie. Deze visie staat nochtans haaks op de bevindingen van de wetenschap. Eenduidig (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat de gevangenisstraf de straf is die het meeste recidive in de hand werkt. Een gevangenisstraf heeft dus in vele gevallen een contraproductief effect. Burgers lijken niet op de hoogte te zijn van de reële effectiviteitswaarde van de gevangenisstraf. Niettemin schermt de politiek vaak met "de publieke opinie" om almaar strengere gevangenisstraffen te rechtvaardigen. Deze lezing strekt ertoe de effectiviteit van de gevangenisstraf onder de loep te nemen op basis van objectief wetenschappelijk onderzoek.

Afbeelding Maaark via Pixabay

 

Joëlle Rozie

Joëlle Rozie is licentiaat in de Rechten (VUB, 1997) en doctor in de Rechtsgeleerdheid (VUBrussel, 2004). Sedert 1 oktober 2005 is zij verbonden als professor aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Zij doceert thans als hoogleraar de opleidingsonderdelen strafrecht, grondige studie strafrecht, bijzonder strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht. Joëlle Rozie is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties m.b.t. het strafrecht. Ook aan de effectiviteit van de gevangenisstraf werden reeds een aantal publicaties gewijd. Joëlle Rozie was ook expert van de Commissie tot hervorming van het strafrecht. Voor deze werkzaamheden ontving zij het ereteken van Officier in de Leopoldsorde.

Foto UAntwerpen