Voor zover nog nodig, maakte de pandemie duidelijk dat wetenschap ons leven stuurt. Meer dan ooit werd er ook over gepraat. Zelfs over een wetenschap als de virologie, waarvan de meeste mensen tot voor kort enkel wisten dat die werd beoefend door gespecialiseerde lieden in afgeschermde labo’s, heeft nu zo’n beetje iedereen iets te zeggen. Iedereen viroloog. De snelheid waarmee meningen over wetenschap viraal gingen overtrof nog de ongeziene snelheid waartegen virologen, microbiologen, epidemiologen en vaccinologen zelf resultaten boekten, en bovendien was er niet weinig kritiek op de rol die wetenschappelijke experten speelden in het publieke domein en in de politiek. Gingen wetenschappers hun boekje te buiten?

Wetenschap gaat dus viraal in verschillende betekenissen van het woord.

In deze reeks besteden we uiteraard aandacht aan het onderzoek naar ‘virussen en ander ongedierte’, staan we stil bij de strategische communicatie over covid19 en bij de pogingen tot monitoring van toxische opinievorming op sociale media. We doen zelfs een poging tot kritische geschiedschrijving van de pandemie. Bovendien laten we zien dat burgers niet enkel gratuite meningen spuien, maar dat ze niet zelden een constructieve rol spelen in het participatie-onderzoek (bv naar DNA-sporen of naar geschikte afvalberging). Verder gaan we in op enkele spectaculaire wetenschappelijke doorbraken (o.a. naar ‘machine learning’ en in het forensisch onderzoek) en bekijken we welke (soms problematische) gevolgen wetenschappelijke toepassingen kunnen hebben (bijvoorbeeld in de organisatie van de zorg, en meer algemeen bij de verspreiding van technologie).

Dat wetenschap uitwisseling en debat impliceert, willen we dit jaar extra in de verf zetten. Vandaar enkele ‘dubbellezingen’.

Vertel het nieuws over Studium Generale gerust verder – het mag viraal gaan!

Programma 2021-2022: Bewustzijn (zie 'vorige edities')

Programma 2022-2023: Wetenschap gaat viraal

3 oktober 2022

Over virussen, bacteriën en ander ‘ongedierte’. Vijand of vriend?
Filip Lardon
UAntwerpen – oncologisch onderzoek


10 oktober

Van wetenschap naar ‘there is no alternative’. Een kritische geschiedenis van de pandemie
Bert De Munck
UAntwerpen – sociale geschiedenis


17 oktober

Participatie in participatie-onderzoek. Wetenschappelijke ondersteuning in de vorm van actie-onderzoek bij de hervorming van een  langdurend participatietraject rond de berging van radioactief afval in de Kempen
Anne Bergmans

deel 1:

UAntwerpen – ecologische en sociale verandering

deel 2:
In haar voetsporen: Op zoek naar onze voormoeders en hun mitochondriaal DNA
Maarten Larmuseau
UAntwerpen – genetische genealogie


24 oktober

Technologie op straat: een goede bacterie of schadelijk virus?
Jan Adriaenssens
Imec – publieke technologie


7 november

CSY: dé doorbraak voor vastgelopen moordzaken
Sofie Claerhout
KU Leuven – forensische genetica


14 november

Nulde, eerste en rode lijnen: waarom en hoe organiseren we de zorg?
Josefien Van Olmen
UAntwerpen – gezondheidszorg


21 november

Kan een AI racistisch zijn?
Toon Calders
UAntwerpen – datawetenschappen


5 december

Virale opinies over vaccinatie. Monitoring van sociale media met taaltechnologie
Walter Daelemans

deel 1:

UAntwerpen – computertaalkunde

deel 2:
Vaccines won’t save us, getting vaccinated does! Strategische communicatie over COVID-19 vaccins
Karolien Poels
UAntwerpen - communicatiestrategieën