Naar een betere diagnose van patiënten met bewustzijnsstoornissen. Over gedragsevaluatie en neurale beeldvorming

Maandag 18 oktober 2021 - 19.30 uur

De wetenschap en gezondheidszorg zoeken naar de beste diagnose, behandeling en prognose voor patienten met bewustzijnsstoornissen na een periode van coma. Deze patienten openen hun ogen na een periode van coma, maar blijven onbewust of verminderd bewust voor een periode van weken, maanden of zelfs jaren. De verschillende gedrags en neurale beeldvormingstechnieken die bestaan voor de diagnose van patienten met bewustzijnsstoornissen zullen aan bod komen. Een juiste diagnose is belangrijk voor pogingen tot het vinden curatieve behandelingen en voor de prognose van de patient.

Ondanks de verschillende grote vooruitgangen die de laatste jaren zijn geboekt, blijven er veel uitdagingen aangaande bewustzijnstesten in het algemeen, maar zeker ook voor de zorg van patienten met bewustzijnsstoornissen. Als laatste zullen een aantal ethische kwesties rondom de zorg voor deze patieten worden belicht.

Jitka Annen

Dr. Jitka Annen is post-doctoraal onderzoeker bij de GIGA-onderzoekseenheid Bewustzijn. Voordat zij haar doctoraal behaalde aan de Coma Science Group (ULiège), studeerde zij Psychobiologie (BSc) en Biomedische Wetenschappen (MSc) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar multidisciplinaire werk heeft tot doel de relatie tussen hersenstructuur en -functie in gezonde en pathologische toestanden te bestuderen.

In samenwerking met onder andere de Universiteit Antwerpen onderzoekt zij structurele en functionele veranderingen in de hersenen na langdurige blootstelling aan microzwaartekracht. In dit ESA project worden pre- en post-missie structurele en functionele MRI scans van kosmonauten vergeleken.

Verder is zij geïnteresseerd in het bestuderen van de veranderde hersenstructuur en -functie bij patiënten met ernstig verworven hersenletsel. Zij streeft naar objectieve neuro-imaging metingen, specifiek afgeleid van T1-gewogen structurele MRI en EEG om de klinische diagnose aan te vullen bij post-comateuze patiënten met bewustzijnsstoornissen. Ten tweede combineert haar onderzoek verschillende neuroimaging technieken om de relatie tussen hersenstructuur en -functie in gezonde en personen met hersenschade te bestuderen, wat kan bijdragen aan ons begrip van hoe de hersenen bewustzijn en cognitie tot stand brengen.

Opname