Intensief taaltraject voor vluchtelingen

De Universiteit Antwerpen draagt haar steentje bij tot de vlotte integratie van nieuwkomers in onze maatschappij. Taal is daarin een heel belangrijke factor. Jonge vluchtelingen die in Vlaanderen hun studie willen oppikken moeten het Nederlands beheersen.

Linguapolis, het taalinstituut van UAntwerpen, organiseert een intensief voorbereidend taaljaar Nederlands voor anderstalige kandidaat-studenten. Wie dat traject met succes aflegt, kan aan een universiteit of hogeschool studeren. Dat intensieve jaar kost 4175 euro, een hoog bedrag voor de meeste vluchtelingen. De universiteit financiert het taaltraject voor vijf vluchtelingen, Linguapolis neemt het prijskaartje voor een zesde inschrijving op zich.

We doen ook een beroep op de vrijgevigheid van onze medewerkers, studenten en alumni, om zo nog meer vluchtelingen aan een taaltraject te helpen. Met de opbrengst van de quiz op 16 november hopen we nog een nieuwkomer te kunnen blij maken.

Een realistisch doel, want de vorige grote quizzen - met meer dan 70 ploegen - leverden telkens meer dan 3000 euro op. Help jij mee de kaap van de 100 teams te ronden?