Info ouderejaars

Elk jaar zetten in september heel wat nieuwe studenten hun eerste stappen aan onze universiteit. Een goede begeleiding door ouderejaars kan hierbij een wereld van verschil betekenen. Daarom zijn we op zoek naar meer dan 100 ouderejaars die kunnen meehelpen om de nieuwe studenten aan de UAntwerpen welkom te heten. 

Kandidaat-ouderejaars kunnen op volgende momenten deelnemen aan de voorbereiding van de Verkenningsdagen 2019:

 • 19.02 van 12.30 - 14.00 u | infovergadering met kennismaking en achtergrond bij het programma in R014
 • 23.02 van 10.00 - 16.00 u | Infodag UAntwerpen in Agora
 • 24.04 van 13.00 - 14.00 u | programmavergadering in Prinsstraat 32 (Stadscampus – Zomaar een dak)
 • 27.04 van 10.00 - 16.00 u | Infodag UAntwerpen in Agora
 • 02.05 tot 22.06 | inschrijvingen voor ouderejaars via formulier – af te halen in Zomaar een dak
 • 28.06 | je ontvangt een mail met verdeling van ouderejaars en reeksverantwoordelijken (zo kan je al beginnen afspreken)
 • 01.07 | begin inschrijvingen voor eerstejaars
 • Eind augustus | werk- en planningsdag(en)
 • 9.09 tot 19.09 | Verkenningsdagen in de Hoge Rielen
 • 23.09 | begin academiejaar 2019-2020
 • Opgelet: voor ouderejaars begint elke Verkenningsdagenreeks de avond voordien met een voorbereidende bijeenkomst!

Om in te schrijven, vragen we je om tussen 2 mei en 22 juni persoonlijk een formulier op te halen en ingevuld terug te bezorgen in de Prinsstraat 32 (Stadscampus – Zomaar een dak).