Met Marion Wasserbauer en Mattias Decoster (UAntwerpen)Net wanneer je eindelijk mee was dat er na L-G-B-T, nog een Q, een I, een A en een plusje bij moesten, kwamen de termen ‘genderneutraal’, ‘genderfluïde’ en ‘non-binair’. Maar waarvoor staan die Q, die I, die A en het plusje? En waarom is het belangrijk dat we rekening houden met zij die het zogezegd complementaire of vrouw of man zijn in vraag stellen? 

In dit wetenschapscafé nodigen Marion Wasserbauer en Mattias Decoster jullie uit om voorbij m/v te denken en leggen ze uit waarom dat een goede zaak voor iedereen is. Vanuit de genderstudies leren we dat het belangrijk is om te (h)erkennen dat gender over meer gaat dan alleen een persoonlijk kenmerk.

Tijdens dit wetenschapscafé verduidelijken ze het verschil tussen geslacht(skenmerken), genderidentiteit, seksuele geaardheid en genderexpressie. Dit zijn identiteitskenmerken die we allemaal hebben. Samen vormen ze de onderdelen van gender als een systeem, dat zowel onze persoonlijke levens als ook onze maatschappij structureert. Mensen die niet conformeren aan traditionele gendernormen (m/v) dagen dit systeem uit. Hierdoor kunnen ze weerstand opwekken, of kunnen ze juist onze horizon verbreden. Wees erbij en begin aan een avontuur in de oneindige wereld van gender!

Dr. Marion Wasserbauer (zij/haar) is post-doctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc, Nijmegen, waar ze rond diversiteit in geslacht en gender werkt. Als gastdocent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van UAntwerpen zet ze studenten graag aan om kritisch na te denken over populaire cultuur en diversiteitsaspecten. Haar interesse voor LGBTQ-thema’s vormt een rode draad in haar onderzoek, onderwijs, en activisme.

Mattias Decoster (die/hun) is een queer onderzoeker die de verhouding bestudeert tussen het recht en bepaalde machtsstructuren op basis van geslacht/gender, seksuele oriëntatie, ras, etniciteit en lichamelijk of mentaal kunnen/zijn. Aan de hand van feministische en queer rechtstheorie, critical race theory, TWAIL en crip theory, verzet Mattias zich o.a. tegen het hetero- en cispatriarchaat, racisme en validisme vanuit een rechtstheoretisch perspectief. Hun FWO-gefinancierd doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent heet ‘Mannelijkheid als eigendom’.

Woensdag 19 mei - 19u30
Bibliotheek Permeke
livestream via facebook