Side header image

Aanvraagformulier uitzonderlijke combinatie van studieprogramma's

Uitzonderlijke combinatie van studieprogramma’s

Het combineren van studieprogramma’s tijdens één academiejaar is gebonden aan afspraken die in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs TEW) staan. Deze combinaties worden automatisch goedgekeurd en vereisen geen aanvraagformulier.

Combinaties die niet vervat zijn in de Facultaire Richtlijnen moeten aangevraagd worden bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen a.d.h.v. dit formulier.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2018-2019 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 22 september 2018. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2018 en 9 februari 2019. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2018-2019.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Aanvragen afgesloten

Dit formulier is momenteel niet beschikbaar, het is dus niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.