Side header image

Info-avond voor ouders van startende studenten

Op woensdag 7 november 2018 organiseerde de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie een info-avond voor ouders van startende studenten. Alle ouders van de nieuwe eerstejaarsstudenten (Handelsingenieur, Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Sociaal-economisiche wetenschappen en Toegepaste economische wetenschappen) waren van harte welkom op onze stadscampus. Wij voorzagen een interessant programma waarbij alle vragen en/of bezorgdheden waarmee u als ouder nog zou zitten, werden besproken. Bovendien kon u kennismaken met de ouders van de medestudenten van uw zoon/dochter en met de docenten van de UAntwerpen. De avond was een groot succes.

Ook in het najaar van 2019 zal de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie de ouders van haar eerstejaarsstudenten uitnodigen. De info-avond zal doorgaan op donderdag 24 oktober 2019.

Programma editie 2018:

Vanaf 18.30 u: Aanmelden aan ingang Prinsstraat (Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen)

19u: Verwelkoming en voorstelling Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie - door decaan Koen Vandenbempt

19.15 u: Studie-informatie, Examens en deliberatieregels en Supporteren voor je student - door professor Nathalie Densprofessor Eddy Laveren en studentenbegeleider Sara Erreygers

20.15 u: Vragenronde

20.30 u: Informele drink (met verdere mogelijkheid om vragen te stellen aan UAntwerpen-personeel) - met professoren, assistenten, studietrajectbegeleiders en masterstudenten.

Einde voorzien om 21.30 u.