Side header image

Inschrijvingen Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie: stappenplan

Welkom aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen. Met deze handleiding willen we je wegwijs maken in de verschillende stappen die je moet doorlopen om je inschrijving aan de UAntwerpen en de FBE correct te laten verlopen.