Side header image

Praktijkgerichte projecten in bedrijven

Via praktijkgerichte projecten geven we onze studenten de kans om hun theoretische kennis om te zetten in de praktijk en de reële werksituatie te leren kennen.

Daarom gaan we op zoek naar dynamische bedrijven die studenten een boeiend project kunnen bieden. Elk project dat inhoudelijk uitdagend is en dat aansluit bij een vakgebied van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie komt in aanmerking:

  • opstellen van een marktonderzoek
  • analyse en optimalisatie van logistieke stromen
  • kostprijsberekening
  • strategische analyse van een segment
  • enz.

Een dergelijk project gaat uit van een reëel probleem binnen een organisatie. De student maakt een analyse, formuleert concrete managementaanbevelingen en presenteert dit alles in de vorm van een eindrapport en presentatie.

Behalve voor de student, biedt een praktijkgericht project ook voor bedrijven tal van mogelijkheden. Een gemotiveerde student kan een erg verfrissende en nieuwe kijk hebben op de actuele vraagstukken en uitdagingen binnen een organisatie. Dit kan leiden tot een kruisbestuiving waaruit creatieve oplossingen en innovatieve aanbevelingen resulteren.

Gezien het succes van deze projecten bij studenten en bedrijven en om aan de vraag naar verschillende mogelijkheden te voldoen, biedt de faculteit vandaag  diverse internships, praktijkprojecten en praktijkgerichte masterpoeven aan en de mogelijkheid om een vrijwillige stage te doen.

Contact

Praktijkprojecten en stages
Mevr. Kim Van Overvelt
Stadscampus - Gebouw C
C.466
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. 0032 3 265 50 31
praktijkproject.fbe@uantwerpen.be