Wetenschapsborrel 7 december 2017

Op donderdag 7 december organiseert AMBIANT van 19u30 tot 22u00 in gebouw Q (Campus Drie Eiken) de Wetenschapsborrel 2017 met een wetenschappelijke lezing door prof. dr. Wim Van Hul: "Een terugblik op 3 decennia fundamenteel onderzoek in de humane moleculaire genetica: veel nieuwe inzichten en toekomstperspectieven."

Na het succes van de alumniborrel 2015 waar een overzicht werd gegeven van de ‘life sciences’ in Vlaanderen door FlandersBio en enkele alumni getuigden over hun carrièrepad, kiest Ambiant dit jaar voor een wetenschappelijke lezing. De lezing wordt gevolgd door een borrel waar alumni elkaar informeel kunnen ontmoeten.

Programma

19:30 uur Onthaal gebouw Q, campus Drie Eiken

20:00 uur Wetenschappelijke lezing - Promotiezaal

"Een terugblik op 3 decennia fundamenteel onderzoek in de humane moleculaire genetica: veel nieuwe inzichten en toekomstperspectieven."
door prof. dr. Wim Van Hul, Centrum Medische Genetica, Universiteit Antwerpen

21:00 uur Borrel in de foyer

22:00 uur Einde

De wetenschapsborrel is gratis, inschrijven voor 3 december is verplicht via deze link

Abstract

"Een terugblik op 3 decennia fundamenteel onderzoek in de humane moleculaire genetica: veel nieuwe inzichten en toekomstperspectieven."
door prof. dr. Wim Van Hul, Universiteit Antwerpen

Selectief kweken van planten en dieren heeft over de eeuwen heen geresulteerd in een optimalisatie van de genetische samenstelling van heel wat species.  De inzichten in de moleculaire mechanismen van de genetica daarentegen zij relatief recent en hebben voor een boost gezorgd in het begrijpen van de pathogene mechanismen van erfelijke aandoeningen.  Nadat Gregor Mendel aan het einde van de 19e eeuw de basiswetten van overerving vastlegde, vormde de ontrafeling van de structuur van DNA als drager van erfelijke informatie door James Watson, Francis Crick en Rosalind Franklin in 1953 een mijlpaal.  Vanaf de jaren tachtig kwamen methodologieën en technologieën ter beschikking om ziekteveroorzakende genen te identificeren.  In eerste instantie betrof het hier monogene aandoeningen waarbij de ziekte veroorzaakt wordt door een mutatie in één gen.  Nadien werd het ook mogelijk om complexe, multifactoriële aandoeningen te gaan ontrafelen.  Deze ziektebeelden hebben enerzijds een belangrijke genetische achtergrond waarbij tal van genetische varianten bijdragen aan het risico voor dergelijke aandoeningen maar anderzijds worden zij ook sterk beïnvloed door omgevingsfactoren.  Een belangrijke bijdrage aan de explosie aan data gedurende de laatste decennia is gerealiseerd in het zog van “Humaan Genoom Project”, het grootste (bio-)medische project dat ooit gerealiseerd werd en ons de volgorde van de 3 miljard bouwstenen in het menselijk genoom heeft opgeleverd. 

De inzichten verworven in de laatste 3 decennia hebben belangrijke implicaties naar diagnostiek, therapie en preventie van ziekten met een genetische achtergrond.  Nieuwe medicaties zijn ter beschikking gekomen, gentherapie wordt voor sommige een optie en farmacogenetische studies moeten de efficiëntie van behandeling verhogen.  De gegenereerde kennis vormt ongetwijfeld een basis die in het komende decennium tot een uitgebreid gamma van relevante toepassingen zal leiden. 

Volgende activiteiten

Benieuwd naar onze  volgende activiteiten? Houd dan deze website in de gaten. Staan op stapel:

  • april/mei 2018: Alumni-café

Contact

AMBIANT Campus Drie Eiken, gebouw S
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
ambiant@uantwerpen.be