Side header image

Lezingen Farmant

Farmant is een vzw die reeds vele jaren de oudstudenten farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen verenigt. De leden zijn apothekers uit de hele farmaceutische wereld: zowel officina- en ziekenhuisapothekers als klinisch biologen en industrie-apothekers.

Laatstejaarsstudenten zijn eveneens welkom. Ter kennismaking word je als laatstejaarsstudent automatisch lid van onze vereniging tot het einde van het kalenderjaar. Hierdoor kan je de voordrachten gratis bijwonen en kan je deelnemen aan de socio-culturele activiteiten.

De vereniging organiseert elk jaar een aantal wetenschappelijke voordrachten en een aantal meer ontspannende activiteiten. Zo wil ze aan alle apothekers een forum bieden om elkaar te ontmoeten.

De wetenschappelijke voordrachten worden steeds gegeven door vooraanstaande lectoren. Daarbij wordt getracht verschillende aspecten van de farmaceutische wetenschappen in de breedste zin toe te lichten. Deze voordrachten gaan meestal door op donderdagavond op Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen (UIA-UA). Ze worden steeds afgesloten met een receptie.

Neem een kijkje op de website van Farmant voor meer informatie.