Side header image

Beleidsondersteunende commissies

Diverse commissies ondersteunen de Faculteitsraad, de onderwijscommissies en de departementen bij hun taken en verantwoordelijkheden. Soms hebben deze commissies een gedelegeerde beslissingsbevoegdheid, vaak spelen ze een adviserende rol.

De belangrijkste beleidsondersteunende commissies zijn:

  • Commissie Academisch Personeel (CAP)
  • Facultaire Bibliotheekcommissie
  • Interfacultaire Doctoraatscommissie (FADOSI)
  • Commissie Internationalisering