Side header image

Sanc van minnen - Concert Psallentes

Op 21 april 2017 ging de multimediale opera Revelations van componist Wim Henderickx in wereldpremière. De opera heeft als uitgangspunt de indrukwekkende Visioenen van de dertiende-eeuwse dichteres en mystica Hadewijch van Antwerpen (zie: www.desingel.be).

Naar aanleiding van die wereldpremière hebben een aantal organisaties, waaronder de Universiteit Antwerpen, de handen in elkaar geslagen om het werk van deze dertiende-eeuwse mystica onder de aandacht te brengen en een Hadewijchfestival onder de titel ‘Die minne es al’ te organiseren.
Het volledige programma vind je op de website van de Literaire Canon
Het Antwerpse luik van het festival vind je hier.

Het ensemble Psallentes, o.l.v. Hendrik Vanden Abeele, brengt volkstalige en Latijnse liederen en gezangen van Hildegard von Bingen tot Suster Bertken.

Programma

SANC VAN MINNEN
Zes liederen van Hadewijch in laatmiddeleeuwse context

#1 van minnen singhen
Altoes mach men van minnen singhen
Hadewijch 8, strofen 1, 2, 3, 6, 8, 9
Melodie De penser a vilanie, anoniem

#2 die minne sal hen wassen
Responsorium Laverunt stolas suas

Alse ons ontsteet de winter sware
Hadewijch 43, strofen 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14
Melodie Pluie ne vens, gelee ne froidure, Gilles de Vieux-Maisons

#3 ghi sijt moeder alre doghet
Prosa Aeternae virgo

Ay, in welken soe verbaerd de tijt
Hadewijch 45
Melodie Mariasequens Mariae praeconio

Responsorium Cordis ac vocis

Sequens Inviolata

Sequens Laetabundus

#4 ghi sijt al, minne
Mi quam een schoon geluit in myn oren
Suster Bertken, strofen 1, 2, 5, 10, 12

Hymne A solis ortus

Het sal de tijt ons naken sciere
Hadewijch 37, strofen 1, 2, 6, 14
Parafrase van de hymne A solis ortus

Met desen nijen jare
Moderne devotie

#5 lopen den loep der minnen
Alse ons dit nuwe jaar ontsteet
Hadewijch 40, strofen 1, 2, 5, 6, 7, 8
Melodie Ne me done pas talent, Moniot d'Arras

#6 omme minnen wilt wesen blide
Congaudeant catholici
Codex Calixtinus

Ay, al es nu die winter cout
Hadewijch 1
Melodie Hendrik Vanden Abeele

In principium
uit Ordo virtutum, Hildegard von Bingen

 

Dit concert is een initiatief van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, met de steun van het Letterenhuis, de KANTL, Poëziecentrum, Muziektheater Transparant en deSingel.

Waar? Universiteit Antwerpen, Kapel van het Klooster van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen.

Wanneer? Vrijdag 12 mei 2017 om 20 uur.

Toegang: € 8.

Na afloop wordt een receptie aangeboden.

Foto


    
          © Lies Vanden Abeele