Side header image

Studienamiddag leraren geschiedenis: Geschiedenis voor een wereld in verandering

Voor wie?          Leraren die willen kennismaken met de vernieuwde opleiding
                             geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Wanneer?          Woensdag 24 april 2019 (14.00 - 17.00 uur)

Locatie                Stadscampus UAntwerpen

Praktisch            De activiteit is gratis - registreren (verplicht) via de inschrijvingstool onderaan deze pagina


       Moskee in het krijgsgevangenenkamp Wünsdorf-Zossen bij Berlijn (1916)

Meer info

De opleiding geschiedenis van de Universiteit Antwerpen heeft de voorbije jaren een grondige transformatie ondergaan. Zij blijft inzetten op het aanleren van kritische onderzoeksmethoden, maar doet dat meer stapsgewijs dan voorheen. Op die manier wil ze de aansluiting bij het secundair onderwijs beter verzekeren. Bovendien houdt de opleiding nadrukkelijk de vinger aan de pols van een snel veranderende maatschappij. In een wereld waarin de gevolgen van de globalisering ons leven steeds ingrijpender beïnvloeden, kiest de opleiding er resoluut voor het traditionele eurocentrisme te doorbreken. Mede vanwege de specifieke grootstedelijke context waarin zij opereert, legt zij daarbij een specifieke klemtoon op de geschiedenis van de islamwereld. Ook de actuele uitdaging van de klimaatverandering gaat de opleiding niet uit de weg. Daarom heeft zij de ecologische geschiedenis tot een vast onderdeel van haar curriculum gemaakt.

Docenten in het secundair en het academisch onderwijs kunnen veel van elkaar leren. Tijdens deze studienamiddag worden in drie korte lessen niet-westerse geschiedenis, ecologische geschiedenis en multiperspectivisme in de praktijk gebracht. Afsluiten doen we met een receptie in de historische tuin die werd aangelegd door onderzoekers en studenten geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.                           

Programma (14.00 - 17.00 uur)

In opmaak.

                                                     

Inschrijvingsformulier ‘Studienamiddag leraren geschiedenis’

Naam school * 
Naam leraar * 
Voornaam leraar* 
Straat * 
Nummer * 
Postcode * 
Gemeente * 
E-mailadres *   


neemt op 24 april 2019 deel aan de ‘Studienamiddag leraren geschiedenis’.
*  Verplichte velden
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (evenementenLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor de organisatie van de activiteit ‘Studienamiddag leraren geschiedenis’. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot na afloop van de activiteit. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.