Side header image

Plechtige proclamaties Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 2018-2019

De plechtige proclamaties van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte vinden plaats op vrijdag 20 september 2019:

  • Proclamaties van de masters taal- en letterkunde, vertalen en tolken, meertalige professionele communicatie in de Aula Rector Dhanis, Kleine Kauwenberg 14 te 2000 Antwerpen (om 18 uur).
  • Proclamaties van de masters geschiedenis en wijsbegeerte in aula B.004, Grote Kauwenberg 18 te 2000 Antwerpen (om 18.15 uur).
  • Receptie na afloop in de hal van de Aula Rector Dhanis.

De studenten ontvangen begin juli of begin september een persoonlijke uitnodiging voor de plechtige proclamaties.