Side header image

Studienamiddag: Geschiedenis voor een wereld in verandering.


De Gur-e Emir, het mausoleum van Timoer Lenk, Samarkand, Oezbekistan.

De vernieuwde geschiedenisopleiding van de Universiteit Antwerpen stelt zich voor aan de leraren van het secundair onderwijs.

De opleiding geschiedenis van de Universiteit Antwerpen heeft de voorbije jaren een grondige transformatie ondergaan. Zij blijft inzetten op het aanleren van kritische onderzoeksmethoden, en doet dat meer stapsgewijs dan voorheen. Op die manier wil ze de aansluiting bij het secundair onderwijs beter verzekeren. Bovendien houdt de opleiding nadrukkelijk de vinger aan de pols van een snel veranderende maatschappij. In een wereld waarin de gevolgen van de globalisering ons leven steeds ingrijpender beïnvloeden, kiest de opleiding er resoluut voor het traditionele eurocentrisme te doorbreken. Mede vanwege de specifieke grootstedelijke context waarin zij opereert, legt zij daarbij een specifieke klemtoon op de geschiedenis van de islamwereld. Ook de actuele uitdaging van de klimaatverandering gaat de opleiding niet uit de weg. Daarom heeft zij de ecologische geschiedenis tot een vast onderdeel van haar curriculum gemaakt.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat docenten in het secundair en het academisch onderwijs veel van elkaar kunnen leren, willen wij deze hervormingen toelichten aan en bespreken met de leraren geschiedenis. Dit doen we tijdens een studienamiddag op woensdag 18 april 2018 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Na een korte uiteenzetting over het nieuwe programma zullen drie docenten van de opleiding geschiedenis met een korte les aanschouwelijk maken hoe een niet-westerse kijk op de geschiedenis in de onderwijspraktijk kan worden geïntegreerd. We sluiten af met een publieke discussie over de mogelijkheden en de moeilijkheden van een multiperspectivistische benadering van het geschiedenisonderwijs en met een bezoek aan de historische tuin die werd aangelegd door onderzoekers en studenten geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.                                                                                         

Programma

14.00 - 14.30 u.: Voorstelling van het vernieuwde programma van de opleiding geschiedenis.

14.30 - 15.00 u.: Christian Laes:  Hellenistische kindertijd in een wereldrijk: opschriften uit Bactrië (Afghanistan).

15.00 - 15.30 u.: Marnix Beyen: De Eerste Wereldoorlog bekeken vanuit het Midden-Oosten.

15.30 - 16.00 u.: Roschanack Shaery-Yazdi: Political Violence in Modern Syria. Past and Present.

16.00 - 16.30 u.: Discussie over multiperspectivisme in het geschiedenisonderwijs (moderator: Paul Janssenswillen).

16.30 - 17.00 u.: Receptie in Hofstad, de historische tuin van het Departement Geschiedenis.  

Praktische informatie

Woensdag 18 april 2018 van 14 tot 17 uur.

Stadscampus UAntwerpen, aula D.127, Grote Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen.
Plan van de Stadscampus (pdf).

Inschrijven bij Marnix Beyen of Maarten Van Ginderachter.

Klik op de link voor meer informatie over de bacheloropleiding en de masteropleiding geschiedenis.


De moskee in het gevangenenkamp voor islamitische krijgsgevangenen Wünsdorf-Zossen nabij Berlijn. Zicht op het 'Halbmondlager' (het kamp van de halve maan) en de moskee (1916-1917).


De Vrijdagmoskee in de Iraanse stad Yazd.