Departement Taalkunde

Het taalkundig onderzoek aan de Universiteit Antwerpen wordt gekenmerkt door een focus op taal in gebruik: de nadruk ligt op theoretische modellen die vertrekken van de idee dat talige kennis wordt opgebouwd via ervaring. De onderzoekers analyseren reëel en gesitueerd taalgebruik in specifieke contexten.


Nieuws


1            

Voorzitter

Frank Brisard Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 42 69
frank.brisard@uantwerpen.be

Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen die zich specialiseren in taalkunde: