Side header image

Onderzoeksdag 31 januari 2017

Als onderzoeker heb je een goed zicht op wat er leeft binnen je onderzoeksgroep. Vaak ben je ook vertrouwd met de onderzoeksgebieden binnen je departement. Maar weet je ook wat je collega’s uit de andere departementen bezighoudt? Wat hun interessegebieden zijn? Welke expertise ze opgebouwd hebben? Welke methodologieën, nieuwe technologieën, databanken … ze gebruiken?

Wil je graag antwoorden op deze vragen of zoek je misschien nieuwe samenwerkingsmogelijkheden? Kom dan naar de eerste Facultaire Onderzoeksdag op 31 januari 2017 in het Klooster van de Grauwzusters (Lange Sint-Annastraat 7).

De Onderzoeksdag in grote lijnen

De opmars van computers lijkt niet meer te stuiten: waar smartphones een decennium geleden nog een nieuwigheid waren, mengen zich nu reeds zelfrijdende wagens in het verkeer. Ook in de geesteswetenschappen doen onderzoekers in stijgende mate beroep op de nieuwe mogelijkheden van het digitale medium. De toepassing daarvan loopt echter niet over rozen: docenten en studenten hebben nood aan nieuwe digitale vaardigheden die veelal nog in onze opleidingen ontbreken. Bovendien is vaak omstreden hoe we de inzichten, verkregen via computationele weg, kunnen integreren in de bestaande vakbeoefening. In de voormiddagsessie wordt een kleurrijk beeld geschetst van de stand van zaken in de Digital Humanities. Collega's uit binnen- en buitenland geven een boeiende inkijk in hun digitale onderzoekspraktijk, maar buigen zich tegelijk ook kritisch over de vele uitdagingen die ons te wachten staan.

Tijdens de lunchpauze laten we je kennismaken met de verschillende onderzoeksgroepen. Zij zullen hun onderzoek voorstellen aan de hand van posters

In de namiddagsessie krijgen de nieuwe ZAP-leden van onze faculteit het woord. De onderwerpen van hun presentaties kan je in het programma bekijken.