Side header image

Extracurriculaire activiteiten

Studie-uitstappen

Op studie-uitstap komt je leerstof tot leven. Van Antwerpen tot Brussel, van Amsterdam tot Parijs.​

Studiereis Nederlands
Studiereis Nederland (23-25 maart 2017)


Bachelorstudenten taal- en letterkunde: Nederlands bezoeken de Koninklijke Bibliotheek in Brussel (mei 2017).

Studieprojecten

  • Studenten geschiedenis werken in de historische tuin op de Stadscampus. Zo onderzoeken ze hoe stedelingen in vorige eeuwen groenten teelden.
  • In de master theater- en filmwetenschap maken de studenten ieder jaar een eigen theaterproductie.
  • Masterstudenten taal- en letterkunde: Nederlands brachten in het kader van het vak Literaire uitgeverijen een boek in eigen beheer uit.

Bijzondere sprekers

  • ​Schrijver Elvis Peeters droeg in de master in de Nederlandse taalkunde Ik bid de liefde voor. Dit was in het vak 'Middeleeuwse poëzie en hiphop: oude verzen benaderd vanuit een hedendaags perspectief' (maart 2017). NB: dit vak is in 2017-2018 vervangen door 'Nonsens in de Middelnederlandse literatuur'.


Elvis Peeters leest voor uit zijn hertaling van Hendrik van Veldekes werk.

  • Dichter Peter Holvoet-Hanssen gaf les in creatief schrijven aan de bachelorstudenten Nederlandse taal- en letterkunde voor 'Oefeningen in de Nederlandse taal- en letterkunde' (module 'Neerlandici aan het werk'). Hij liet ze tijdens een zintuiglijke tocht door hun vertrouwde studentenbuurt inspiratie opdoen voor hun eerste verhaal of gedicht.

Holvoet-Hanssen
Peter Holvoet-Hanssen met de studenten en professor Kris Humbeeck op de Ossenmarkt.

De stap naar werk

  • De opleiding wijsbegeerte organiseert jaarlijks een seminarie over de overgang naar het werkveld.
  • De master meertalige professionele communicatie geeft de studenten sollicitatietraining.