Side header image

Extracurriculaire activiteiten

Studietrips

Op een dagje weg met je medestudenten komt je leerstof tot leven. Van Antwerpen tot Brussel, van Amsterdam tot Parijs.​


Studenten in het Stadsarchief Mechelen.


Studenten in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

Naar het buitenland


Studiereis Berlijn (juni 2016)

Studiereis Nederlands
Studiereis Nederland (23-25 maart 2017)

 

Studieprojecten

  • Studenten geschiedenis werken in de historische tuin op de Stadscampus. Zo onderzoeken ze hoe stedelingen in vorige eeuwen groenten teelden.
  • In de master theater- en filmwetenschap maken de studenten ieder jaar een eigen theaterproductie.
  • Masterstudenten taal- en letterkunde: Nederlands brachten in het kader van het vak Literaire uitgeverijen een boek in eigen beheer uit.

Bijzondere sprekers

  • Professor Paul Aron (ULB) is een bekend specialist in o.a. het Belgische surrealisme. Hij gaf in december 2017 het begeesterende gastcollege 'Pour une théorie de la satire' in het kader van het mastervak Hedendaagse stromingen in de Franse literatuurkritiek van prof. Franc Schuerewegen en het bachelorvak Geschiedenis van de Franse letterkunde van prof. Kathleen Gyssels.


Paul Aron en Franc Schuerewegen tijdens het gastcollege.


Paul Aron met Kathleen Gyssels en Franc Schuerewegen

  • ​Schrijver Elvis Peeters droeg in de master in de Nederlandse taalkunde Ik bid de liefde voor. Dit was in het vak 'Middeleeuwse poëzie en hiphop: oude verzen benaderd vanuit een hedendaags perspectief' (maart 2017). NB: dit vak is in 2017-2018 vervangen door 'Nonsens in de Middelnederlandse literatuur'.


Elvis Peeters leest voor uit zijn hertaling van Hendrik van Veldekes werk.

  • Dichter Peter Holvoet-Hanssen gaf les in creatief schrijven aan de bachelorstudenten Nederlandse taal- en letterkunde voor 'Oefeningen in de Nederlandse taal- en letterkunde' (module 'Neerlandici aan het werk'). Hij liet ze tijdens een zintuiglijke tocht door hun vertrouwde studentenbuurt inspiratie opdoen voor hun eerste verhaal of gedicht.

Holvoet-Hanssen
Peter Holvoet-Hanssen met de studenten en professor Kris Humbeeck op de Ossenmarkt.

De stap naar werk

  • De opleiding wijsbegeerte organiseert jaarlijks een seminarie over de overgang naar het werkveld.
  • De master meertalige professionele communicatie geeft de studenten sollicitatietraining.
  • Alumni vertalen en tolken vertelden op 26 februari 2018 over hun ervaringen op de arbeidsmarkt.