Side header image

Vrienden van ALLIC

Zowel particulieren als bedrijven of overheidsdiensten kunnen ALLIC steunen door als vriend van ALLIC een financiële bijdrage te leveren. De  giften worden uitsluitend aangewend voor onderzoek binnen ALLIC.

Elke bijdrage telt: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd…

Vrienden worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten en krijgen korting op voordrachten, congressen en publicaties.

Vanaf een gift van 1.000 euro wordt u een gouden vriend van ALLIC. De gouden vrienden krijgen een jaar lang gratis toegang tot de activiteiten (congressen en voordrachten) en een gratis exemplaar van de publicaties.

Als u vriend wil worden van ALLIC, kan u dat doen door:

  • uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van de Universiteit Antwerpen (BE 46 7350 0799 7636) met vermelding Gift – ALLIC. U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf € 40.
  • en een e-mail te sturen naar Dimitri Verhoeven (dimitri.verhoeven@uantwerpen.be)

 

ALLIC wil onderstaande gouden vrienden van harte danken voor hun steun:

  • Thierry Vansweevelt
  • Advocatenkantoor Caluwaerts & Uytterhoeven

 

ALLIC wil onderstaande vrienden van harte danken voor hun steun:

  • Alexandre Diercxsens