Nascholing bemiddeling

De Nascholingsdagen Bemiddeling zijn een initiatief van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen.

Deze dagen zijn  een vervolmakende opleiding ten behoeve van juristen en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn.

Ze omvatten zeven sessies praktische training, gegeven door Theo Geuens (T&O) waarbij enerzijds wordt gewerkt met de vragen van  cursisten over de voorliggende thema's en anderzijds rond diverse praktische casussen.

Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor de praktijk en korte theoretische beschouwingen wisselen elkaar af.

Daarnaast zijn ook twee theoretische nascholingsdagen in het programma opgenomen om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de bemiddelaar.

De brochure met het volledige programma.
 

Bereikbaarheid van de Stadscampus:
Alle informatie over de werken Noorderlijn kan u terugvinden op www.noorderlijn.be.
U kan er vinden waar ze nu aan het werken zijn, wat de fasering is van de werken, bereikbaarheidsinfo op en rond de werf en een heleboel tips om u beter door de werken te helpen.

De website www.slimnaarantwerpen.be leidt u op een efficiënte wijze naar de Stadscampus.

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be