Het recht op toegang tot de rechter | ook livestream te volgen

Datum: 08/12/2016 tot 08/12/2016
Om: 13:30 tot 17:30 uur
Prijs: € 100

Het recht op toegang tot de rechter

Het recht op toegang tot de rechter wordt weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld in het EVRM, maar maakt wel onlosmakelijk deel uit van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces.

De bedoeling van deze studienamiddag is om een algemeen overzicht te geven van wat dit recht inhoudt en de toepassingen ervan te bestuderen in een aantal rechtstakken.

In het eerste gedeelte van deze studienamiddag wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van het recht op toegang tot de rechter en komen vervolgens de toepassingen ervan aan bod in het gerechtelijk recht, het Europees internationaal privaatrecht en het strafprocesrecht.

In het tweede gedeelte wordt het recht op toegang tot de rechter benaderd vanuit het contractenrecht en de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht.

Programma van de studienamiddag

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.007
Rodestraat 14
2000 Antwerpen

Bereikbaarheid van de Stadscampus:
Alle informatie over de werken Noorderlijn kan u terugvinden op www.noorderlijn.be. U kan er vinden waar ze nu aan het werken zijn, wat de fasering is van de werken, bereikbaarheidsinfo op en rond de werf en een heleboel tips om u beter door de werken te helpen.

De website www.slimnaarantwerpen.be leidt u op een efficiënte wijze naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Elektronisch inschrijven

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd. 
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld ten bedrage van € 100 dient te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de debetnota.

Indien nog plaatsen beschikbaar zijn, kan ook op de studiemiddag zelf worden ingeschreven, vanaf 13 uur aan het onthaal.

In het inschrijvingsgeld zijn de deelname aan de studienamiddag, de documentatiemap, een verslagboek en de koffiepauze inbegrepen.

Als op 28 november 2016 het minimumaantal deelnemers van 50 niet wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor deze studienamiddag te annuleren.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Door gebruik te maken van deze opleidingscheques kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici

Sprekers:
Béatrix Vanlerberghe, Liselot Samyn, Steven Dewulf, Flavie Vermander, Stefan Somers

Voorzitters:
Aloïs Van Oevelen

Organisatie / co-organisatie:
Onderzoeksgroep Rechtshandhaving i.s.m. CBR en Intersentia

Erkenning:

Voor advocaten erkende OVB deze studienamiddag voor 4 juridische punten.

Voor de magistraten werd dit programma goedgekeurd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, dit bij effectieve aanwezigheid en het ondertekenen van de handtekenlijst.  Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Voor zij die deze studienamiddag livestream volgen, wordt aanwezigheid bepaald door de resultaten van het livestreamrapport.