Het vijfde ondernemingsforum

Datum: 13/03/2017 tot 13/03/2017
Om: 14:00 tot 18:00 uur
Prijs: € 100

Het vijfde ondernemingsforum: overdracht van onderneming met focus op koop-verkoop van aandelen

De overdracht van ondernemingen is een courante praktijk. De ondernemer wil zijn onderneming geheel of gedeeltelijk over-dragen om bv. andere activiteiten te ontplooien, te rentenieren, verdere groei te realiseren, een nieuwe investeerder te betrekken als aandeelhouder. De meerderheid structureert zo'n overdracht als een koop-verkoop van de aandelen van die onderneming.
Dit forum onderzoekt de overdracht van de onderneming door de koop-verkoop van de aandelen op grondige wijze.

Ten eerste analyseert men de verschillende juridische structuren om een overdracht van de onderneming te structureren, waarvan de koop-verkoop van aandelen de meest frequente is. De voor- en nadelen van die koop-verkoop van aandelen ten aanzien van de andere structuren komen aan bod.

Vervolgens wordt de koop-verkoop van aandelen geanalyseerd in de hypothese waarin deze niet vorm werd gegeven in een specifiek daartoe uitgewerkt contract. Daar wordt stil gestaan bij de gemeenrechtelijke bescherming bij de koop-verkoop van aandelen en worden de inzichten van de spreker naar aanleiding van zijn recent gefinaliseerd doctoraatsonderzoek over dit onderwerp toegelicht.

Als derde hypothese komt de koop-verkoop van aandelen in een contract aan bod.
De aandelenoverdrachtovereenkomst of share purchase agreement zijn sterk beïnvloed door de Angelsaksische praktijk en kennen een eigen, specifieke dynamiek. De voornaamste aandachtspunten worden belicht met tips voor de redactie van goede contracten.

Tenslotte belicht een panel de verschillende, niet exhaustieve maar vaak erg belangrijke, perspectieven die dikwijls aan de orde zijn in het raam van een koop-verkoop van aandelen nl. de milieurechtelijke, mededingingsrechtelijke, financierings- en fiscale aspecten.
Het forum “Koop-verkoop van aandelen” beoogt niet alleen een bruikbaar juridisch kader te bieden inzake de koop-verkoop van aandelen, maar ook concrete tips aan te reiken en meer in het algemeen waardevolle reflecties van en voor de praktijkjurist te maken.

De sprekers, alsook de leden en voorzitter van het panel, hebben allen geruime ervaring i.v.m. de koop-verkoop van aandelen. Zij zijn daarom zeer goed geplaatst om over dit onderwerp te spreken,
te reflecteren en te discussiëren.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Hof van Liere - de Tassiszaal
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Alle informatie over de werken Noorderlijn kan u terugvinden op www.noorderlijn.be. U kan er vinden waar ze nu aan het werken zijn, wat de fasering is van de werken, bereikbaarheidsinfo op en rond de werf en een heleboel tips om u beter door de werken te helpen.

De website www.slimnaarantwerpen.be leidt u op een efficiënte wijze naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Elektronisch inschrijven

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd. 
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld ten bedrage van € 100 dient te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de debetnota.

Indien nog plaatsen beschikbaar zijn, kan ook op de studiemiddag zelf worden ingeschreven, vanaf 13.30 uur aan het onthaal.

In het inschrijvingsgeld zijn de deelname aan het forum, de documentatiemap, en de koffiepauze inbegrepen.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Door gebruik te maken van deze opleidingscheques kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
alle adviseurs van de onderneming (advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, bedrijfsrevisoren), maar ook de ondernemer zelf (aandeelhouder, bestuurder, management)

Sprekers:
Robby Houben, Koen Reniers, Bert Van Ingelghem, Alexander Snyers

Voorzitters:
Herman Braeckmans, Jean-Pierre Blumberg

Organisatie / co-organisatie:
Onderzoeksgroep Onderneming & Recht i.s.m. CBR

Erkenning:
  • IGO erkende deze opleiding, dit bij effectieve aanwezigheid en ondertekenen van de aanwezigheidsijst. Vervanging door een collega kan op eenvoudig verzoek aan de organisatoren.
  • De Nationale Kamer van Notarissen erkende deze studienamiddag voor 3.5 u opleiding.
  • Voor advocaten erkende OVB deze studienamiddag voor 4 juridische punten.
  • IAB erkende deze opleiding voor 4 u permanente vorming.
  • Voor het IBR bezorgt CBR (op eenvoudig verzoek en mits ondertekenen aanwezigheidslijst) de aanwezige deelnemers een attest, dat zij op hun beurt aan IBR kunnen voorleggen als bewijs van het naleven van verplichting van permanente vorming.