Actualia gerechtelijk recht en evaluatie Potpourri I

Datum: 25/10/2016
Om: 19:00 tot 21:00 uur
Prijs: € 100

Actualia gerechtelijk recht en evaluatie Potpourri I

m.m.v. sprekers Dirk Scheers (vrederechter 8e kanton Antwerpen, lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) en Pierre Thiriar (raadsheer hof van beroep Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UAntwerpen ) en voorzitter Anne Van Regenmortel (covoorzitter CBR, hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen).

In de verschillende potpourriwetten zijn er heel wat wijzigingen aan de burgerlijke rechtspleging doorgevoerd. Het doel van de wetgever was de procedures sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo zijn er nieuwe bepalingen over conclusies, een nieuwe nietigheidsleer, een
nieuwe invulling van de taak van de rechter bij verstek en aangaande de voorlopige tenuitvoerlegging.

Ook werd een aanzet gegeven tot een effectieve elektronische procesvoering met elektronische kennisgevingen en zelfs de mogelijkheid tot elektronisch betekenen. Inzake de bevoegdheid werden de regels omtrent de territoriale bevoegdheid grondig herbekeken.

Tijdens deze studieavond worden de belangrijkste wijzigingen in het burgerlijk procesrecht toegelicht met een eerste terugblik op de effectieve toepassing ervan in de praktijk.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.001
Rodestraat 14
2000 Antwerpen

Alle informatie over de werken Noorderlijn kan u terugvinden op www.noorderlijn.be.
U kan er vinden waar ze nu aan het werken zijn, wat de fasering is van de werken, bereikbaarheidsinfo op en rond de werf en een heleboel tips om u beter door de werken te helpen.

De website www.slimnaarantwerpen.be leidt u op een efficiënte wijze naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Elektronisch inschrijven

 • Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch. Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.
   
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100 voor de eerste studieactiviteit, € 90 voor iedere volgende en wordt betaald na ontvangst van de debetnota op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.
   
 • De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.
   
 • Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit (op de campus of online) en het cahier met de kwalitatief hoogstaande teksten beschikbaar op de studieavond zelf.
   
 • Bij deelname op de campus ontvangst met een broodje en drankje vanaf 18.30 uur.

Extra informatie

Type:
Lezing

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, notarissen, juristen,...

Sprekers:
Dirk Scheers en Pierre Thiriar

Voorzitters:
Anne Van Regenmortel

Organisatie / co-organisatie:
Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten

Erkenning:
 • OVB erkende deze studieavonden voor 2 juridische punten/studieavond.
   
 • De Nationale Kamer van Notarissen erkende deze opleidingsavonden voor 2 uren/studieavond.
   
 • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega
  .
 • CBR is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be