Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken

Datum: 22/11/2016
Om: 19:00 tot 21:00 uur
Prijs: € 100

Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken

m.m.v. spreker Marco Schoups (advocaat balie Antwerpen en balie Brussel, covoorzitter Belgische Vereniging voor Bouwrecht) en voorzitter Kristof Uytterhoeven (hoofddocent KULeuven, advocaat balie Antwerpen en balie Brussel).

Tijdens deze studieavond komen onder meer de volgende aspecten aan bod: de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, het tot stand komen ervan, de prijsbepaling van de aanneming, wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de partijen, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer voor en na aanvaarding van de werken, de foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid van de betrokkenen, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst,  onder- en nevenaanneming en geschillenbeslechting in aannemingszaken.

De studieavond wordt vanuit een praktisch oogpunt gegeven aan de hand van recente rechtspraak en rechtsleer. Aan het cahier van deze studieavond werkt ook Siegfried Busscher (advocaat balie Antwerpen) mee.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.001
Rodestraat 14
2000 Antwerpen

Alle informatie over de werken Noorderlijn kan u terugvinden op www.noorderlijn.be.
U kan er vinden waar ze nu aan het werken zijn, wat de fasering is van de werken, bereikbaarheidsinfo op en rond de werf en een heleboel tips om u beter door de werken te helpen.

De website www.slimnaarantwerpen.be leidt u op een efficiënte wijze naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Elektronisch inschrijven

 • Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch. Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.
   
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100 voor de eerste studieactiviteit, € 90 voor iedere volgende en wordt betaald na ontvangst van de debetnota op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.
   
 • De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.
   
 • Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit (op de campus of online) en het cahier met de kwalitatief hoogstaande teksten beschikbaar op de studieavond zelf.
   
 • Bij deelname op de campus ontvangst met een broodje en drankje vanaf 18.30 uur.

Extra informatie

Type:
Lezing

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, notarissen, juristen,...

Sprekers:
Marco Schoups

Voorzitters:
Kristof Uytterhoeven

Organisatie / co-organisatie:
Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten

Erkenning:
 • OVB erkende deze studieavonden voor 2 juridische punten/studieavond.
   
 • De Nationale Kamer van Notarissen erkende deze opleidingsavonden voor 2 uren/studieavond.
   
 • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
   
 • CBR is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be