Aanvullende pensioenen

Datum: 16/02/2017
Om: 09:00 tot 12:00 uur
Prijs: € 100

Aanvullende pensioenen

Tijdens deze workshop worden de aanvullende pensioenen tegen het licht gehouden. Meer bepaald wordt de pensioenleeftijd en het nieuw wettelijk kader toegelicht. Zowel vanuit theoretisch standpunt als vanuit de praktijk wordt de problematiek toegelicht. Door interactie met het publiek worden cases toegelicht.

Sprekers zijn Yves Stevens (hoofddocent KU Leuven) en Marc Van kerckhoven (Deputy Director, Account Management & Services, EB Vanbreda Risk & Benefits).

Voorzitter is Véronique Pertry (advocaat balie Brussel, vrijwillig medewerker UAntwerpen).

Uiteraard zal er ook ruimte zijn voor vragen en inbreng van de deelnemers.

De brochure van de workshop

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.014 
Rodestraat 14
2000 Antwerpen

Alle informatie over de werken Noorderlijn kan u terugvinden op www.noorderlijn.be. U kan er vinden waar ze nu aan het werken zijn, wat de fasering is van de werken, bereikbaarheidsinfo op en rond de werf en een heleboel tips om u beter door de werken te helpen.

De website www.slimnaarantwerpen.be leidt u op een efficiënte wijze naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Elektronisch inschrijven

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100 voor de eerste studieactiviteit, € 90 voor iedere volgende en wordt betaald na ontvangst van de debetnota op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.
 
De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.
 
Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit, een uitgebreide documentatiepmap, en een drankje met versnapering tijdens de pauze.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, notarissen, juristen,...

Sprekers:
Yves Stevens, Van Breda Risk & Benefits

Voorzitters:
VĂ©ronique Pertry

Organisatie / co-organisatie:
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

Erkenning:
  • OVB erkende deze workshop voor 3 juridische punten.

  • De Nationale Kamer van Notarissen erkende deze opleiding voor 2.5 uren.

  • IGO erkende deze workshop voor de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover de aanwezigheidslijst werd ondertekend.

    Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

  • CBR is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.